זכויות עובדים ביום הזיכרון ויום העצמאות

יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל

ערב יום הזיכרון

ערב יום הזיכרון שיחול ביום ראשון, 30.04.2017 הינו יום עבודה לכל דבר ועניין.

חופשה ביוזמת העובד בערב יום הזיכרון

ניתן לבקש מהמעסיק לצאת לחופש. המעסיק מצידו אינו חייב להיעתר לבקשת העובד אך עליו לשקול זאת, ואם מסרב לה, לנמק את סירובו.

עובד אשר יוצא לחופש, ינוכה יום החופש מצבירת ימי החופשה שלו והוא יקבל דמי חופשה בגובה שכרו הרגיל, ללא נסיעות.

חופשה ביוזמת המעסיק בערב יום הזיכרון

המעסיק רשאי להחליט על דעת עצמו כי כלל העובדים, או חלקם, יצאו לחופש בערב יום הזיכרון. המעסיק יהיה חייב לשלם בגין יום החופשה הזה, בין אם בניכוי יום חופש לעובד שיש לו צבירת ימי חופש ובין אם בתשלום שכר רגיל לעובד אשר אין לו צבירת ימי חופשה.

 

יום הזיכרון

יום הזיכרון יצויין ביום שני, 01.05.2017 לא נחשב יום מנוחה אלא ליום בחירה וערב חג ולכן יום העבודה הוא בן 7 שעות והחל מהשעה ה-8 מדובר בשעות נוספות.

יום הזיכרון כיום בחירה

עובד רשאי לבחור את יום זה כיום חופש ולמעסיק אסור לסרב בהתקיים שני תנאים מצטברים: 1. העובד הודיע למעסיק 30 יום מראש כי בכוונתו לקחת את יום הזיכרון כיום בחירה;

  1. העובד לא ניצל בשנה הקלנדרית (מ-01.01.2017) יום בחירה אחר.

במידה והעובד לא פנה למעסיק 30 יום מראש או שניצל יום בחירה אחר, המעסיק לא חייב להיעתר לבקשת העובד אך במידה ומסרב, עליו לנמק את סירובו.

חופשה ביוזמת המעסיק ביום הזיכרון

המעסיק רשאי להחליט על דעת עצמו כי עובד מסויים ייצא לחופש ביום הזיכרון. יום זה ינוכה מצבירת ימי החופשה שלו.

עוד רשאי המעסיק לקבוע כי מקום העבודה יהיה סגור ביום הזיכרון והעובדים יצאו לחופשה מרוכזת. ככל שמדובר בחופשה בת יותר מ-7 ימים, על המעסיק להודיע על כך לעובדים שבועיים מראש. ימי החופשה המרוכזת ינוכו מצבירת ימי החופשה של העובד, בתנאי שיש לו ימים צבורים. אם אין לו ימים צבורים, על המעסיק לשלם לו שכר על ימים אלה או להוציאו לחופשה ללא תשלום בהסכמתו בלבד.

היעדרות עובד שהוא קרוב משפחה של חלל מערכות ישראל או פעולות איבה

עובד שקרוב משפחתו מדרגה ראשונה הוא חלל מערכות ישראל או פעולות איבה רשאי להיעדר מעבודתו ביום הזיכרון. היעדרותו לא תנוכה ממכסת ימי חופשתו ועל המעסיק לשלם לו שכר עבודה רגיל.

 

יום העצמאות

יום העצמאות  שיחול ביום שלישי, 02.05.2017 הינו יום שבתון.

תשלום שכר עבור יום חופשה ביום העצמאות

עובד במשכורת חודשית

עובד במשכורת חודשית יקבל את שכרו הרגיל גם אם היה בחופשה ביום העצמאות.

עובד במשכורת יומית/שעתית

עובד במשכורת יומית/שעתית יהיה זכאי לתשלום דמי חג אם השלים 3 חודשי עבודה ועבד יום לפני ויום אחרי החג או נעדר בהסכמת המעסיק.

עבודה בחג

החג נחשב כמתחיל ביום הזיכרון (01.05.2017) בשעה 20:00 ומסתיים למחרת (02.05.2017) בשעה 20:00.

מעסיק לא יכול לכפות על עובד לעבוד ביום העצמאות אם מדובר במקום עבודה שלא מופיע ברשימת המקומות שיש להפעילם בחג.

עובד שעובד במהלך החג זכאי לגמול בגין שעות עבודתו וליום חופשה חלופי או לתשלום של 200%.

חופשה ביוזמת המעסיק

גם ביום העצמאות רשאי המעסיק לקבוע כי מקום העבודה יהיה סגור והעובדים יצאו לחופשה מרוכזת. ככל שמדובר בחופשה בת יותר מ-7 ימים, על המעסיק להודיע על כך לעובדים שבועיים מראש. ימי החופשה המרוכזת ינוכו מצבירת ימי החופשה של העובד, בתנאי שיש לו ימים צבורים. אם אין לו ימים צבורים, על המעסיק לשלם לו שכר על ימים אלה או להוציאו לחופשה ללא תשלום בהסכמתו בלבד.

יום החג לא ינוכה ממכסת ימי החופשה.

מעוניינים בפרטים נוספים?

מאמרים ומדריכים

וידאו ומאמרים

אודות עו”ד צילה ניהוז-שלי עוסקת בייצוג עובדים ומעסיקים בתחום דיני העבודה ומעניקה ייעוץ, טיפול והכוונה בכל תחומי משפט העבודה החל מהליך הקבלה לעבודה דרך חיי

קרא עוד »

להתייעצות ראשונית חינם ללא התחייבות

רוצים לקבל עדכון לפני כולם?

הצטרפו לרשימת התפוצה ותהיו הראשונים לקבל את העדכונים והחדשות בתחום דיני עבודה, גישור וזכויות עובדים.